Norsk oversettelse
Oversatt av Ola Søndenå og Marianne Paasche
Til sin vørende herre Magnus, med Guds nåde herre og konge over Norge, Sverige og Skåne, sender Ivar Andresson, sysselmann i Bjørgvin, Guds og sin skyldige ydmyke tjeneste, kunngjør jeg for deg min herre, at torsdag før Larsmessen i det 29. året i din styringstid, etter deres brev og bud, tok jeg dette vitnesbyrdet om drapet på Einar sett [utført av] Árni Alfinsson uoverlagt. Det begynte med at Árni sto og ventet på sin herre utenfor gildehallen i Bergen med en øks i hendene. Sistnevnte Einar og Jon kom og ville ta øksen fra Árni, siden de hadde med en prest å gjøre. Einar dyttet ham sammen med de andre mennene som sto der, fordi han ville ikke slippe øksen. Etterpå tok Einar jernhatten som Árni hadde på hodet sitt og sammen med de andre mennene dyttet de ham ned trappene. Deretter, når Árni reiste seg opp, tok Einar Árni etter klærne, reiv istykker hetten, tok kvelertak og reiv i kjortelen hans, slo med neven i øyenbrynene og så i kinnet. Da tok Arni frem kniven og stakk han som het Einarr til døde. Pall Hallvardsson og Ragnhildr Helgadottir sverget ed på boken om hele konflikten. De sa i sin ed at Arni umiddelbart kunngjorde drapet, [nemlig] at han var hans skadevolder hvis han overlevde eller hans morder hvis han døde. Drapet skjedde under Mariamessen i det tjueåttende året av din regjeringstid, og utenfor alle hellige steder. Han har godtatt dommen fra mannens arvinger og fullført den første betalingen: han tilbyr ber deg og dine likemenn tegngilde. Slektningene til den avdøde har bekreftet dette forløpet om handlingen, og vitnene som var tilstede da jeg foretok dette vitnesbyrdet, Pall Knutsson, lagmann i Gulating, og Ingimundr Jonsson, lagmann i Bjørgvin, bekreftet med å sette sine segl sammen med mitt segl på dette brevet som ble skrevet i Bjørgvin på den dag og i det år som tidligere er nevnt.

Engelsk oversettelse
Oversatt av Eike Schnall og Stefan Drechsler
His venerable lord, lord Magnúss, with God’s grace king of Norway, Sweden and Skåne, sends Ívarr Andrésson, sysselmann [district govenor] of Bjørgvin, God’s greetings and his dutiful and humble service. I let you know, my lord, that on Thursday before the week of Laurentius in the twenty-ninth year of your rule. Following your letter and instruction, I took this testimony of the killing of Einarr auga that Árni Álfinsson committed out of control. First, this was the beginning of their conflict that the named Árni stood on the balkony before the Guildhall in Bergen and had an axe in his hands and was waiting for his master [= his húsbóndi]; the [last-]named Einarr and Jón dróttning came there and wanted to take the axe from Árni because they dealt with a priest; after that, Einar scuffled him on the balkony, just as other servants [did] who where there, because he did not want to let off the axe. Second, that Einarr grabbed the iron hat that Árni had on his head and drove him downs the stairs of the previously named place, as [did] the other previously named servants. Third, when Árni stood up, Einar grabbed Árni by the neckline, [and] ripped his hood and choked him, and tore his tunic and stroke him one blow with a clenched fist on the eye brows and so down towards the chin bone. Then Árni draw his knife and stabbed the named Einarr and from that he died. Concerning the whole previously mentioned conflict, [they] swore a full oath on the Book, Páll Hallvarðsson and Ragnhildr Helgadóttir. They had in their oath that Árni immediately announced the killing, [namely] that he was his injurer if he survived or his killer if he would die. This killing happened during St Mary’s Mass in the twenty-eight year of your reign [and] outside [of] all sanctuaries. He has accepted the judgment of the heirs of the man and made the first payment; he offers you in addition such a weregild for your liegemen as you wish to determine. Also the heirs of the dead man had confirmed this testimony according to what the very count deed made about this beares witness to those being present when I took this testimony, [namely to] Páll Knútsson, lawman of Gulaþing, and Ingimundr Jónsson, lawman of Bjǫrgvin, who for confirmation put their seals together with my seal onto this letter [which] was made in Bjørgvin on the day and year as previously stated.