Reparation af Fælleseiendommen i
Solegaarden efter Branden 11te Marts 1884.

Marts 14. An Betalt Taxationsmændene Kr 6 22
"  1 Mand 1 Dag – Vagt " 2 40
20 "  4 do 3 do ved bortføring af Grus " 29 40
"  Buxering af 1 Skude ved do do " 1 34
April 8 "  2 Mand 1 ½ Dag x 1 Time ved do do " 7 60
21 "  Betalt Taxationsmændene  "" 11 34
28 "  Blikkenslager Lorentzens Regning No 6 " 66 37
29 "  2 Mand ½ Dag x 1 Time med diverse Arbeide " 280
Mai 1 "  Hans Hagelstens Regning for 1 Vindue Bilag No. 1. " 1 -
13 "  Bygmester Gullaksens do " No. 2. " 1733 11
14 "  Maler Pettersens do " No. 3. " 125 28
19 "  Smed Svendsens do " No. 4. " 66 62
"  Grung & Ellerhusens do " No. 5. " 92 92
Kr 2146 40
Contant modtaget af Skattefogden " 1820 -
Kr 326 40